Anslagstavla

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning, 120 hp

Vill du nå fördjupade kunskaper inom det pedagogiska forskningsområdet? Detta masterprogram är en utbildning för dig med kandidatexamen i pedagogik eller motsvarande.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2631

Sista anmälan: 15 april 2020

Programmet erbjuder kurser inriktade mot både professionsutveckling och forskning. Exempel på kurser är Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter, Vuxnas lärande alternativt Förutsättningar för yngre barns lärande och Metodologi och etik. En stor del av utbildningen innebär eget arbete, bland annat i form av ett självständigt arbete. Programmet ges på halvfart.

Sammankomster

Antalet obligatoriska moment och sammankomster på campus varierar mellan programmets kurser.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet pedagogik som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Education

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad personal med kompetens i pedagogik finns i såväl privat som offentlig sektor. Till exempel utbildningsväsendet, organisationer, företag, vårdsektor och fritidsverksamhet.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Biblioteket Campus Östersund