Frontdesk

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling, 60 hp

Fördjupa dina kunskaper inom ämnet pedagogik och dess forskningsområden med relevans för professionsutveckling. Har du en kandidatexamen i pedagogik eller motsvarande är detta magisterprogram en utbildning för dig.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2621

Sista anmälan: 15 april 2020

Inom programmet erbjuds kurser som belyser relationen mellan professionsutveckling och forskning. Kurserna omfattar bland annat ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter, vuxnas lärande, förutsättningar för yngre barns lärande, didaktik samt kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter och forskningsmetodologi.
En stor del av utbildningen består av genomförande av ett självständigt arbete. Programmet ges på halvfart.

Fördjupa dina kunskaper inom ämnet pedagogik och dess forskningsområden med relevans för professionsutveckling.

Sammankomster

Antalet obligatoriska moment och sammankomster på campus varierar mellan programmets kurser.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15hp, i huvudområdet Pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet pedagogik som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Education

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad personal med kompetens i pedagogik finns i såväl privat som offentlig sektor, exempelvis inom kommuner, landsting och stat, samt i vinstdrivande företag.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Biblioteket Campus Östersund