Studenter Campus Sundsvall

Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp

Litteratur är för viktigt för att reduceras till tyckande. Vår magisterutbildning ger dig litteraturkunskap på avancerad nivå.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: Nej
  • Antal platser: 2
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M3781

Sista anmälan: 15 april 2020

I centrum av utbildningen står genomförandet av en kvalificerad litteraturvetenskaplig uppsats, men därutöver ingår fyra kurser, varav en inom ett valbart område. Seminariediskussionerna ägnas framför allt åt teoretiska och textanalytiska frågor. Den textanalytiska träningen ger dig en hög litteraturvetenskaplig kompetens, men också förutsättningar för att framgångsrikt kunna analysera komplexa frågeställningar inom andra områden än det rent litterära. Utbildningen är i hög grad forskningsanknuten. Samtliga lärare har doktorsexamen och är erfarna forskare. Vid valet av uppsatsämnen uppmuntras särskilt projekt som anknyter till pågående forskning inom ämnesgruppen. Samtidigt har du själv stora möjligheter att styra uppsatsens inriktning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap som översätts till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Comparative Literature

Efter utbildningen

En magisterexamen i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbar inom en rad områden, bland annat inom journalistiken och i mediebranschen. Du uppfyller också förkunskapskraven för att kunna fortsätta dina akademiska studier med en forskarutbildning.

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif

Humtank

humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Humtank på Facebook

Biblioteket Campus Östersund