Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Som distriktssköterska får du möta människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt och kulturer. Arbetet är självständigt och varierande och du blir en viktig länk och trygghet i många individers och familjers dagliga liv. Dessutom är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling. Det finns idag en stor efterfrågan på distriktssköterskor inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Antal platser: 34
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-O7011

Sista anmälan: 15 mars 2020

Flexibel, organiserad och empatisk – det är några av de egenskaper du behöver som distriktssköterska. Ett holistiskt perspektiv där du ser till hela människan och hela familjen är nödvändigt, för du kommer att få förmånen att följa familjer och individer på nära håll, genom livets alla upp- och nedgångar. Som distriktssköterska är du dessutom både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling samt handledning av övrig personal.

Utbildningen till distriktssköterska omfattar 75 hp. I programmet ingår sex ordinarie samt två valbara kurser. Verksamhetsförlagd utbildning, sammanlagt tolv veckor i barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre, sker i offentlig finansierad hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård. Bedömning sker via trepartssamtal där student, handledare och lärare deltar.

Vår utbildning har ett glesbygdsperspektiv där stora geografiska avstånd tillhör vardagen och kräver en speciell organisation. Utbildningen till distriktssköterska fördjupar och förädlar de kunskaper som du redan har förvärvat som sjuksköterska och det är en krävande utbildning som behöver ha ditt fulla fokus under studietiden. Arbetsinsatsen är 40 timmar per vecka. Därför rekommenderar vi att du inte jobbar samtidigt.

Som distriktssköterska är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling.

Sammankomster

Distriktssköterskeutbildningen är en ortsövergripande distansutbildning på helfart, och innefattar såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Distansformen innebär att du gör den största delen av dina studier hemma. I utbildningen ingår cirka tio fysiska, obligatoriska träffar per termin samt virtuella träffar. Utbildningen genomförs med stöd av ett internetbaserat konferenssystem. Våra föreläsare är utvalda specialister från skilda verksamheter. Gemensamma träffar sker både i Sundsvall och Östersund.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 2 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska som översätts till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Primary Health Care samt Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Som distriktssköterska kan du arbeta inom barnhälsovård, elevhälsa och i hälsovård för vuxna och äldre. Distriktssköterskan är ansvarig för sjukvård i hemmet, men också för undersökning, vård och behandling på egen mottagning inom en hälsocentral eller i kommunens hälso- och sjukvård.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Biblioteket Campus Östersund