Innehåll
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på vuxnas hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Valbar inriktning 1
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Valbar inriktning 2
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp
Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp