Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta för ett hälsofrämjande arbetsliv. Utbildningen ger dig kunskap om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas. Programmet ger specialkompetens för att driva förbättringsarbete kring hälso- och ohälsorelaterade frågor i arbetslivet.

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: Nej
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-N4080

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sjukfrånvaro och ohälsa medför stora kostnader för individer, organisationer och för samhället. Vikten av ett hälsosamt arbetsliv betonas därför alltmer, inte bara utifrån de anställdas hälsa och välbefinnande, utan också för företags och organisationers utveckling. Forskning visar att framgångsrika organisationer ser hälsa och goda arbetsvillkor som en konkurrensfördel och en förutsättning för att kunna rekrytera framtida arbetskraft.

Programmet tar upp en rad viktiga moment: arbetslivets och ledarskapets betydelse för hälsa, levnadsvanor, fysisk aktivitet och hälsa, effektiva modeller för rehabilitering samt samtal som verktyg i hälsoarbete. Målsättningen är att utveckla din kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individer, grupper och organisationer i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa i arbetslivet.

Utbildningen ökar din förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbete, hälsa och rehabilitering. Programmet passar för dig som har en kandidatexamen och gärna arbetslivserfarenhet inom personal- eller hälsoområdet samt ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Sammankomster

Utbildningen ges på halvfart och som distansutbildning vilket innebär frivilliga sammankomster och obligatoriska webbaserade seminarier via Zoom. Headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Rehabilitation Science

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning är du väl rustad att ansvara för och självständigt driva utvecklings- och utvärderingsarbete inom området arbetsliv och hälsa, samt för att bidra till forskningsbaserad verksamhet såväl nationellt som internationellt.

Arbetslivskontakt

I utbildningen kommer du att ta del av hur olika former av hälsoarbete bedrivs i praktiken.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Biblioteket Campus Östersund