Du kan skriva ut intyg i PDF-format på svenska eller engelska.

5866888-woman-hand-filling-in-invoice-paper.jpg

Det finns fyra olika intyg att skriva ut. Du väljer om du vill ha intyg på svenska eller engelska.

  1. Intyg över förväntat deltagande = Visar kurser som du är antagen till
  2. Nationellt resultatintyg = Visar godkända resultat från alla svenska lärosäten som du har studerat vid
  3. Registreringsintyg = Visar vilka utbildningar du är registrerad på samt datum. Här kan du också välja att begränsa på datumperiod för att endast få med t ex innevarande termin
  4. Resultatintyg = Visar godkända resultat vid Mittunivetsitetet


Samtliga intyg är verifierbara genom ett kontrollnummer. Detta innebär att intygen inte behöver skrivas under av högskolans personal. Den som du eventuellt skickar intyget till kan själv kontrollera att intyget stämmer genom att gå till den sida som finns angiven längst ner på intyget och där efter ange personnummer samt kontrollnummer. Intyget är verifierbart i 90 dagar.

Gå till Mitt Ladok  och logga in.

Där väljer du "Intyg" i listen och välj knappen Hämta intyg .

Gå  till Mitt ladok

/contenttypes/tagpage/tags