I Ladok kan du göra avbrott på en kurs i Mitt Ladok och under kolumnen "Oavslutade". Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart har du rätt att söka kursen och antas på nytt.

I Ladok kan du göra avbrott på en kurs i Mitt Ladok och under kolumnen "Oavslutade". Du väljer kursen och i nästa bild markerar du knappen framför "Jag vill göra avbrott" och därefter knappen "Gör avbrott".

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart har du rätt att söka kursen och antas på nytt. Avbryter du efter tre veckor har du inte denna rätt. Då måste du om du vill återuppta dina studier söka kursen på nytt och kan antas endast i mån av plats.

Avser du att göra studieuppehåll eller avbrott på program skall ansökan göras på särskild blankett och sändas till administratören för ditt program. Blanketten hittar du på http://www.miun.se/utbildning/blanketter

Gå till Mitt ladok

 

/contenttypes/tagpage/tags