Kunskap kopplad till covid-19/corona

Pandemin påverkar många delar av samhället. Delar som vi på Mittuniversitetet forskar om. Här samlar vi forskning som på ett eller annat sätt knyter an till den pågående pandemin.

Katarina Gidlund teknikterapi

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KUNSKAP KOPPLAD TILL COVID-19/CORONA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 24 svenska sidor och 3 engelska sidor som är taggade med KUNSKAP KOPPLAD TILL COVID-19/CORONA. Innehållet kan variera beroende på språk.

3D-printade visir till sjukvården

Coronapandemin har skapat ett stort behov av skyddsvisir till sjukvården i regionen och Mittuniversitetet hjälper till på olika sätt. Institutionerna Design och Teknisk Design samt forskningscentre...

8000 sms-enkäter i ny studie om Corona och resande

I spåren av den pågående pandemin har resandet minskat drastiskt. I en ny studie kommer forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet att kartlägga hur människors beteende kopplat till turis...

Sportstech 3-D printar visirhållare till vården

Behovet av skyddsutrustning inom vården är stort i kampen mot coronaviruset. På Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research Centre tillverkas nu 3D-printade visirhållare. Sportstech o...

Corona/COVID-19

Forskare på Mittuniversitetet som är verksamma inom områden som rör frågor kring Corona/COVID-19 och dess effekter.

Disputation på distans

Helene Dahlströms disputation förra fredagen fick en oväntad vändning. Med kort varsel fick hon på grund av den rådande Coronakrisen ställa in sig på att disputera på distans, med opponent,...