Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Logga in

I fokus

Medarbetarinfo

test

dfdfdfdf

2020-06-10

Digital konferens om utbildning med fokus på hållbarhet

Den 13 augusti hålls den andra internationella konferensen om utbildning med fokus på hållbarhet, Education with Sustainability. Mittuniversitetet är värd tillsammans med Institute of Technology Sligo, Irland.

2020-06-04

Enkätresultat om våra system klart

I mars fick alla medarbetare möjlighet att besvara ”systemenkäten" med frågor om användning, driftsäkerhet, nöjdhet och betydelse. Resultatet visar att medarbetarna över lag är nöjda med många av våra system.

2020-06-02