Ny utbildning ska öka den digitala kompetensen i vården

Mittuniversitetet genomför just nu ett pilotprojekt där vårdpersonal vidareutbildas i digitaliserad vård. Till hösten planeras en fortsatt utbildningssatsning för att stärka den digitala kompetensen i vården.

9799513-woman-using-keyboard.jpg

Anmäl dig till höstens kurs (sen anmälan är öppen)

− Vi ser tydligt, i dessa tider, vikten av att också kunna bedriva vård på distans. I utbildningen utgår vi till stor del från deltagarna själva och deras egen erfarenhet. Vi arbetar med reella och autentiska problem hos de verksamheter som deltagarna är verksamma vid, samtidigt som vi anknyter till evidens och aktuell forskning, säger Malin Rising-Holmström, docent och ämnesansvarig i omvårdnad på Mittuniversitetet.

Pilotutbildningen är nätbaserad utan fysiska träffar och inspirerad av Mittuniversitetets upplägg för flexibelt, livslångt lärande. Deltagarna medverkar genom att koppla upp sig via en dator med internetuppkoppling från valfri plats. Examinationerna sker dels genom digital tentamen och genom muntliga digitala seminarier med deltagare uppkopplade från arbetsplatser runt om i Västernorrland.

Nio sjuksköterskor medverkar i pilotprojektet som nu har nått halvtid och en av dem är Susanna Aurell, hjärtsviktssjuksköterska på Hjärtmottagningen på Sundsvalls sjukhus. 

− Vi eftersträvar egenansvar hos individen men uppmuntrar också till kontakt vid behov och vårt mål är att vara tillgängliga. Jag hoppas att kursen ska ge input och visioner för smarta distanslösningar att använda i framtiden. I den rådande Coronasituation vi helt plötsligt befinner oss i har behovet av sådana lösningar vuxit snabbt vilket jag upplever har gett extra styrfart till kursen, säger Susanna Aurell.

Momenten i utbildningen innehåller bland annat digitalisering och personcentrerad vård, digitaliserad vård och stöd till närstående, juridik och etik i digitaliserad vård samt digital verksamhetsutveckling i vården.

− Jag ser klara fördelar för patienter att få möta vårdpersonal i sin hemmiljö. Om vi ska kunna erbjuda patienter ute i länet samma möjligheter, trots geografiska skillnader, behövs lösningar för distanskommunikation och digitala mätverktyg, säger Susanna Aurell.

Pilotutbildningen är en del av det treåriga projektet Digga Hälsocentral som ska öka användandet av digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt inom primärvården i Västernorrland. Bakom projektet, som delfinansieras av Tillväxtverket, står Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare.

− Att anordna attraktiva uppdragsutbildningar som är efterfrågade av verksamheterna är helt i vår linje och något vi arbetar aktivt med. Den här kursen är ett exempel på detta, där vi fått indikationer på att det finns ett stort utbildningsbehov, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för Omvårdnad. 

Kontaktperson:                       
Malin Rising Holmström, docent och ämnesansvarig i omvårdnad på Mittuniversitetet, Malin.Rising-Holmstrom@miun.se, 010-142 84 23

/contenttypes/tagpage/tags