Mittuniversitetet hörsammade europeiskt ”rop på hjälp”

Ett unikt, europeiskt samarbete ska göra det möjligt för studerande runtom i Europa att kunna fortsätta sin utbildning även under pandemin COVID-19.

36756512-using-online-connect-technology-for-busin.jpg

− Det kom ”ett rop på hjälp” från GÉANT, som är det sameuropeiska stamnätet som knyter samman olika nationella forsknings- och utbildningsnät i hela Europa. Många europeiska skolor saknar egna plattformar för att bedriva distansundervisning och blev därför väldigt utsatta när all undervisning skulle bedrivas på distans, säger Birgitta Hemmingsson, universitetspedagogisk utvecklare på Mittuniversitetet, tillika styrgruppsmedlem i GÉANT:s Task Force for Educational Services and Activities, TF-EDU.

Det EU-finansierade projektet Up2U (Up2University) har pågått sedan januari 2017. Genom ett unikt samarbete har man nu utvecklat en open source-version (openUp2U) av den lärplattform som tagits fram inom projektet. Det innebär att studerande vid alla skolor och universitet i Europa kan använda plattformen kostnadsfritt.

− Jag är väldigt stolt och glad över att Mittuniversitetet är en del av det här. På mycket kort tid har utvecklare och tekniker från hela Europa, tillsammans med oss, kraftsamlat för att underlätta fortsatt lärande, även under de extrema utmaningar som pandemin ställer oss inför, säger Helena Wallskog, chef för Avdelningen för infrastruktur på Mittuniversitetet.

När förfrågan kom till Mittuniversitetet bildades en mindre projektgrupp och tillsammans med övriga partners i projektet löstes uppdraget inom tio dagar. I projektgruppen fanns tre datatekniker - Roger Mårtensson, Ove Olander och Rikard Engström. Roger var den som fick starta upp arbetet tillsammans med europeiska kollegor (på distans).

− Det var ett unikt och annorlunda uppdrag, men jag är tacksam över att vi fick chansen att göra en insats. På Mittuniversitetet är ju distansundervisning väletablerat och vi har stor vana och erfarenhet av den typ av plattformar som används, säger Roger Mårtensson, datatekniker vid Avdelningen för infrastruktur på Mittuniversitetet.

Arbetet har letts av GÉANT (Gigabit European Advanced Network Technology) och förutom Mittuniversitetet har flera andra projektpartners inom Up2U medverkat: NORDUnet, CERN, ownCloud, PSNC, KIFU, NTUA, GRNET och The Open University. Genom Up2U kan europeiska skolor och universitet få tillgång till tjänster för kursplanering, videokonferens och fildelning inom ramen för en lärplattform. Det ger lärare bättre förutsättningar att, i realtid, stötta elevers och studenters distansstudier. Den öppna plattformen består av: 

  • Moodle – lärplattform. 
  • eduMEET – videokonferenssystem. 
  • SWAN – nyckelplattform för bl a digitala anteckningsböcker. 
  • CERNBox – molntjänst för att dela och lagra material. 

Kontaktpersoner:                       
Helena Wallskog, chef för Avdelningen för infrastruktur på Mittuniversitetet, helena.wallskog@miun.se, 010-142 89 76
Birgitta Hemmingsson, universitetspedagogisk utvecklare, Mittuniversitetet, birgitta.hemmingsson@miun.se, 010-142 79 39