Helene Dahlströms disputation förra fredagen fick en oväntad vändning. Med kort varsel fick hon på grund av den rådande Coronakrisen ställa in sig på att disputera på distans, med opponent, betygsnämnd och åhörare på länk. Så här i efterhand kan hon se flera fördelar med distansformen.

helenedahltröm.png

Bara en dryg vecka innan datumet för Helene Dahlströms disputation fick hon veta att den eventuellt skulle behöva ställas in. Om hon inte var beredd att försöka göra det på distans, förstås. Hon funderade inte speciellt länge.
– Jag valde distans, annars hade jag inte vetat hur lång tid det skulle ta innan jag fick göra det, och det är skönt att få det gjort eftersom det är en ganska stor anspänning. Och jag trodde att det nog skulle kunna fungera ganska bra, säger hon.

Spridda på olika håll
Så i fredags, den 20 mars, ordnade tekniksupporten med uppkoppling från en sal på Mittuniversitetet. Opponenten satt i Umeå och betygsnämnden var utspridd på andra håll. Dessutom fanns 32 intresserade åhörare med via länk, samt några fysiskt närvarande i lokalen.

– Det kändes väldigt konstigt i början, och lite ensamt att sitta där själv, men efter ett tag kom jag in i det jag höll på med och då tänkte jag inte på det längre. Det som var lite synd var att opponenten bara syntes i en liten bild på min skärm, jag hade önskat att jag hade sett honom på en större bild, för det förstärker ju känslan av kontakt. Men jag tänker att det borde vara en teknisk detalj som går att fixa, säger Helene Dahlström.

Ett nytt sätt att disputera
Även om det nu var Coronakrisen som dikterade villkoren för distansdisputationen så kan Helene Dahlström se att det finns fördelar som borde tas tillvara på även efter att krisen blåst över.
– Det kan till exempel öppna upp för att vi kan använda opponenter från andra länder. Det här kan ju göra att man tänker om, det kan bli ett nytt sätt att disputera. Det bästa är om det går att kombinera, att både kunna ha människor med i lokalen och att vissa kan vara med på länk om det behövs.

Teknikstöd ett måste
Rent tekniskt behöver den som disputerar förstås assistans, menar hon. Det går inte att fixa teknikstrul när man är fokuserad på att disputera.
– Att ha teknisk support är förstås en förutsättning, men tanken var heller aldrig att jag skulle fixa det själv. Det blir ju alltid lite pyssel med det tekniska, säger hon.

 

Helene Dahlström disputerade i pedagogik med sin avhandling ”Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter”.