Mall för självständigt arbete, plagigatkontroll , kursutvärdering och andra saker som hjälper din studieadministration.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen STUDIEADMINISTRATION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 13 svenska sidor och 7 engelska sidor som är taggade med STUDIEADMINISTRATION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Tentamenssamordning

Här kan du söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det är kursansvarig lärares ansvar att tillgängliggöra mallen i kursmiljön för...

Välkommen till Schemafunktionen

Från höstterminen 2019 har vi påbörjat ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare och schemaläggare, med studenternas behov...

Ladok för anställda

Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grund- avancerad och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillfällen,...

Atlas - Utbildningsdatabas

Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb...

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och ino...