Stöd, digitala verktyg, workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen LÄRANDESTÖD. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 10 svenska sidor och 8 engelska sidor som är taggade med LÄRANDESTÖD. Innehållet kan variera beroende på språk.

Zoom

E-mötesverktyget Zoom kan användas för undervisning på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten.

Zoom

E-mötesverktyget Zoom kan användas för undervisning på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten.

Undervisa på distans

Här hittar du information och tips om undervisning på distans för dig som lärare. I första hand ska du använda Zoom eller Moodle vid distansundervisning.

Ny som lärare

Varmt välkommen till Mittuniversitetet! Som nyanställd har du säkert frågor och funderingar kring vilket stöd du kan få kring din undervisning. Här finner du information om de verktyg som används v...

Workshops och handledning

Vid avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd ges ett flertal workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik och didaktik.

Bibliotekets stöd för lärare

Utökade automatiska omlån Biblioteket använder automatiska omlån, det betyder att de böcker du lånar lånas om automatiskt när utlåningsperioden börjar närma sig sitt slut. Automatiska omlån sker så...

Lärandestöd

På avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd kan du som arbetar som universitetslärare få stöd i att utveckla din undervisning och din roll som pedagog.