Grafisk produktion för tryck, digital produktion, översättning och andra kommunikationstjänster vi kan erbjuda.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 3 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Innehållet kan variera beroende på språk.

Översättning och språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning mellan engelska och svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, och dels externa leverantörer att...