I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word, studentportalen och Moodle. Bemanningen utgörs av skrivhandledare och bibliotekarier.

DSC_6026.jpg

Studieverkstaden hittar du i bibliotekets lokaler på båda campusorter mellan 13.00 och 14.30 varje vardag under terminstid (såvida inte annat anges). Här kan du få hjälp med kortare frågor (ca 15 minuter).

OBS! Från och med 13/3 ges all drop in-handledning vid Studieverkstaden online via Zoom istället för på campus. Detta är en åtgärd på grund av Coronaviruset.

Sundsvalls skrivhandledare kan du träffa vardagar mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum. Bibliotekarier i Sundsvall kan du träffa måndag, onsdag och fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum.

Östersunds skrivhandledare kan du träffa måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum. Bibliotekarier i Östersund kan du träffa måndag, onsdag och fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum.

För distansstudenter har skrivhandledarna ett drop-in via Zoom på onsdagar 10.00–11.30. Vid frågor om informationssökning och referenshantering får du gärna chatta eller maila med biblioteket.

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses antingen i biblioteket eller via Zoom.

Boka bibliotekarie – för hjälp med databassökningar och referenshantering

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande