Du som har en läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur när du studerar på högskola eller universitet.

smartphone-vintage-technology-music.jpg

Vad är en läsnedsättning?

Läsnedsättning innebär att man har svårt att läsa tryckt text. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synskada, rörelsehinder, hörselskada, autism, adhd och tillfällig läsnedsättning.

Myndigheten för tillgängliga medier producerar anpassad kurslitteratur till dig som studerar på högskola och universitet.

Hjälp med talböcker

Biblioteket hjälper dig att få en inloggning till Legimus för att ladda ner talböcker. Talböcker kan du läsa i Legimus-appen, i ett läsprogram eller via webbläsare på Legimus.se. Boka en tid för för registrering av talbokskonto.

Beställ talböcker som inte finns inlästa

Om du behöver en bok som inte finns i Legimus kan du beställa en nyinläsning av dessa. Det tar dock 6-12 veckor att få en bok inläst, så du behöver vara ute i god tid.
Beställ talböcker.

Bor du långtifrån Mittuniversitetets campus?

Vi på talboksavdelningen kan kontakta dig via Zoom eller telefon för ett introduktionssamtal. Om du hellre vill ha en personlig kontakt, boka ett introduktionssamtal på ditt lokala bibliotek. När du fått ett konto, hör av dig till oss för att få information om universitetsbibliotekets service.

Ladda ner talsyntesen TorTalk

Som student på Mittuniversitetet kan du ladda ner talsyntesen TorTalk. Den finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter, så som e-böcker, PDF:er och inskannad text. Markera helt enkelt text på skärmen och få den uppläst. Ladda ner TorTalk.

Samordnare

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av Mittuniversitetet med till exempel anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel och längre tentatid. För detta behöver du kontakta en samordnare. Varje campusort har en sådan, se Mittuniversitetets sida om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Kontaktpersoner för talböcker