Workshop med studenter i samverkansavdelningens lokaler i Östersund

Samarbeta med oss!

Vi prioriterar vår relation med omvärlden. Det är ett strategiskt val för vår verksamhet. Vi är nämligen övertygade om att verklighetsförankrad utbildning och forskning som sker i samklang med omvärlden ger märkbara resultat.

Så samarbetar vi med omvärlden